Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Правото на платформите. Какво е отговорността им, как се позиционират, кое е приложимото право, какви са новостите от 2020 година
Готови адвокатски карти
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
Отлагане на днешната дискусия по концепцията за нов ЗА
ОДИТ НА САК ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015 г. до 31.12.2020г.
Предложение за изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
РЕШЕНИЯ НА ВАдвС ПО ЖАЛБИ НА АДВ.СТЕФАН МАРЧЕВ
РЕШЕНИЯ НА ВАдвС ПО ЖАЛБИ НА АДВ.СТЕФАН МАРЧЕВ
Предложение за работна среща
ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС
ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС
БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОТ САК
Отлагане на публичната дискусия по концепцията за нов ЗА
Публична дискусия по концепцията за нов ЗА
САС отпуска финансови помощи за заболели от COVID-19 адвокати от САК
График на обученията и публичните дискусии до края на м.януари 2021г.
"Съдебен контрол в досъдебното производство. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. Съдебен контрол при събирането на доказат...
Актуални проблеми на заповедното производство. Неравноправни клаузи
Публична дискусия по концепцията за нов ЗА
Искане - предложение до парламента и правителството
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата и продължение на онлайн обученията
Адвокатите от САК с безплатен базисен пакет на програмни продукти на СИЕЛА и АПИС и специални преференции при надграждане
Честита Нова 2021 година!
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки