Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Удължаване срока за подаване на заявления за ползване на ОД "Лозенец"
Проучване дигитални иновации
Затруднения с вписвания в новия регистър, причинени от недостатъци в електронната система, създадена в съответствие с Наредба № 3/20.11.2020 г.
Обучение на тема "Представителство на непридружени деца по чл. 25 от Закона за убежището и чужденците"
Обучение на тема "Съдебно-деловодни правила"
Окончателният списък на кандидатите за членове на Висшите органи на адвокатурата
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО НА СГС
Обучения организирани от САК на 10.05.2021 г. и на 12.05.2021 г.
Благодарствено писмо
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2021 г.
In Memoriam

05.05.2021

In Memoriam
In Memoriam

01.05.2021

In Memoriam
Съобщение относно Служба "Регистратура" на СГС
Обучение на тема "Възобновяване на наказателни производства"
Съобщение Общо събрание на адвокатите от САК
Обучения през месеците Април и Май, организирани от САК
Съобщение реваксинация
Относно гласуването на изборите за делегати от САК
Напомняне плащане на вноски
Напомняне плащане на вноски
Относно провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК
Оповестен Проектобюджет за 2021
Относно отчет по бюджета за 2020
Решения на Съвета на САК от 31.03.2021 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки