Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Приоритетно ваксиниране на адвокатите от САК
Публични дискусии по концепцията за нов Закон за адвокатурата
Удължаване на срока за преместване на адвокати от други адвокатски колегии в САК при намалена такса
Промяна темата на обучението, организирано от САС на 24.02.2021 година (сряда)
Изменение на обвинението в съдебно заседание
Готови адвокатски карти
Информация за предстоящото ваксиниране срещу COVID-19 на адвокатите от Софийската адвокатска колегия
Събития и обучения, организирани от САС в периода 2019г.  -  2021г.
Лектория на тема: „Е-доказателства – материално-правен режим на е-документите и упражняване на процесуални права по електронен път“
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ САК ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА"
Готови адвокатски карти
Заключителна международна конференция по проект: "Престъпления на честта в социален и правен аспект"
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирана от САС съвместно с ОСА и ФОБА
Намалена такса за преместване на адвокати от други адвокатски колегии в САК
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОДИТ НА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.
Освобождаване на адвокатите от САК от заплащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.
Правото на платформите. Какво е отговорността им, как се позиционират, кое е приложимото право, какви са новостите от 2020 година
Готови адвокатски карти
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
Отлагане на днешната дискусия по концепцията за нов ЗА
ОДИТ НА САК ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015 г. до 31.12.2020г.
Предложение за изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки