Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Готови адвокатски карти
Изпит по френски/английски за Международен стаж
Деца на фокус в реформата на съдебната система
Международно състезание на FBE - допълнителна информация
Публична лекция на проф.Жак Малерб на тема DRIFTS OF TAX LAW
Семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година
Искане до Софийски районен съд
Искане до министъра на правосъдието
Филм за събитията на САК през 2019 година
КСЕРОКСНИ УСЛУГИ НА САК В ТЪРГОВСКИ ДОМ
Телевизионно и радио предаване
Застраховка „Професионална отговорност на адвоката”
Ново работно време на БИБЛИОТЕКАТА на САК
Отчет за бюджета и проектобюджет на САК
Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.
Среща на САС с адвокатски дружества
Телевизионно и радио предаване
ДЕКЛАРАЦИЯ
Готови адвокатски карти
Готови адвокатски карти
Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година
МЦ „САНУС 2000” ЕООД
МЦ „ЛОРА” ЕООД
ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ”
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки