Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Почивна станция на САК в с. Лозенец - незаети помещения
Почивна станция на САК в с. Лозенец - незаети помещения
Почивна станция на САК в с. Лозенец - незаети помещения
Писмо до Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП
Обявление за свободна кантора
Обявление за свободна кантора
Списък на дежурни адвокати за м. август 2021
Откриване на Регионален център за консултиране към САК
Работно време касов салон - Т. Александров
Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК
Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"
Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“
Националното бюро за правна помощ обявава конкурс за адвокати от САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2021 г.
Обучение на тема „Изменение на обвинението в съдебно заседание“
Изменена заповед за инвентаризация на делата в СГС
Свободни помещения ОД Лозенец
Готови адвокатски карти
Обучение на тема "Актуална практика на ВКС по въпроси на съдебната делба" ЧАСТ ІІ
Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ
Плаващо работно време на служителите на САК
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ
Възстановяване ползването входа за съдебната палата откъм ул. Позитано
Заповед на Председателя на  СГС от 04.06.2021г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки