Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Готови адвокатски карти
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
Отлагане на днешната дискусия по концепцията за нов ЗА
ОДИТ НА САК ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015 г. до 31.12.2020г.
Предложение за изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата
РЕШЕНИЯ НА ВАдвС ПО ЖАЛБИ НА АДВ.СТЕФАН МАРЧЕВ
РЕШЕНИЯ НА ВАдвС ПО ЖАЛБИ НА АДВ.СТЕФАН МАРЧЕВ
Предложение за работна среща
ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС
ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС
БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОТ САК
Отлагане на публичната дискусия по концепцията за нов ЗА
Публична дискусия по концепцията за нов ЗА
САС отпуска финансови помощи за заболели от COVID-19 адвокати от САК
График на обученията и публичните дискусии до края на м.януари 2021г.
"Съдебен контрол в досъдебното производство. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. Съдебен контрол при събирането на доказат...
Актуални проблеми на заповедното производство. Неравноправни клаузи
Публична дискусия по концепцията за нов ЗА
Искане - предложение до парламента и правителството
Публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата и продължение на онлайн обученията
Адвокатите от САК с безплатен базисен пакет на програмни продукти на СИЕЛА и АПИС и специални преференции при надграждане
Честита Нова 2021 година!
Адвокатите от Софийската адвокатска колегия с безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки