Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“
Приемен ден на Председателя за м. февруари 2020 г.
ПРОФИЛАКТИКА на бул. „Тодор Александров” № 137
Готови адвокатски карти
Изпит по френски/английски за Международен стаж
Деца на фокус в реформата на съдебната система
Международно състезание на FBE - допълнителна информация
Публична лекция на проф.Жак Малерб на тема DRIFTS OF TAX LAW
Семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година
Искане до Софийски районен съд
Искане до министъра на правосъдието
Филм за събитията на САК през 2019 година
КСЕРОКСНИ УСЛУГИ НА САК В ТЪРГОВСКИ ДОМ
Телевизионно и радио предаване
Застраховка „Професионална отговорност на адвоката”
Ново работно време на БИБЛИОТЕКАТА на САК
Отчет за бюджета и проектобюджет на САК
Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.
Среща на САС с адвокатски дружества
Телевизионно и радио предаване
ДЕКЛАРАЦИЯ
Готови адвокатски карти
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки